Mal Bhán Ní Chuilleanáin (Fair Molly Holywood)

Words Traditional / Eithne
Tune composed by Eithne Ní Uallacháin

Ar meisce cha dtéimse níos mó
Braon leanna go deo ní bhlasfaidh mé
Ó chaill mé mo cháilín beag óg
A chuirfeadh i mo phóca an t-airgead

Cúrfa
Is fada liom uaim í, uaim í
Is fada liom uaim í ó d’imigh sí
Is fada liom thíos agus thuas í
Mallaí gheal Bhán Ní Chuilleanáin

Tógfaidh me teach ar an ard
Is beidh ceithre ba bana breac agam
Cha ligim a’n duine da gcóir
Go dtiocfaidh Mal Bhán Ní Chuilleanáin

Tháinig soitheach isteach insan chuan
Maidin Dé Luain ón fharraige
Casadh Mallaí ar bhuachaill ón long
Is d’fhág sí a croí ag an mhairnealach

Dá bhfeicfá-sa an t-Óganach Óg
Ina sheasamh ar bhord na loinge seo
“A óganaigh seo dhuit mo lámh
Is mise Mal Bhán Ní Chuilleanáin”

A drinking no longer go
a drop of ale taste no more
Since I lost my only love
Who’d fill my pockets with money

Chorus
She is far away from me
Far away since she left me
She is far both North and South from me
Bright fair Molly Hollyhood

I’ll build a house atop the hill
White speckled cows I’ll have four
No one will I let near them
But the lovely fair Molly Hollywood

A vessel came from out the sea
to harbour safe on a Monday morn
A sailor boy who came ashore
Won the heart of my Moll a stór

If I were to see the Young Youth
standing on board his ship so grand
“Here is my hand o youth so grand
I am fair Molly Hollywood”

Recordings

Lá Lugh

Senex Puer