Néillí Nic Dhónaill

B’é Tomás Mac Cuileannáin, fear as an Mhullach Bhán i ndeisceart Chontae Ard Mhacha, a chruinnigh an t-amhráin seo ó Neillí Ní Anluain, Ó Méith, Contae Lú roinnt mhaith blianta ó shin.

This song was collected many years ago from the singing of Neillí Ní Anluain, Omeath, Co. Louth, by Tommy Hollywood of Mullaghban, Co. Armagh. Until the early 1950s, Omeath was an Irish-speaking area.

Idir Caiseal agus Cúige Uladh a chas domh an chiúinbhean
‘Na suí maidin shamhraidh a’ blí a cuid bó;
Rug mé láimh uirthi is phóg í le háthas
Is d’fhág mé croíbhriste ag an chailín bheag óg.

Seachtain ón lá sin do chas domh an stáidbhean
Ag teacht go ciúin céilí ’mo choinne sa ród.
Leag mé lámh uirthi is las sí le háthas-
‘Maise, céad fáilte ar ais chuig do chailín bheag óg‘.

‘Seo litir óm’ athair is beannacht mo mháthar
Ag cur fáilte romhat, a ógánaigh óg.
Gheobhaidh tú ór buí ’na mhámaibh is mórspré in éineacht.
Beidh mise ar lámh leat gach maidin is nóin.’

‘Go deimhin, a bhinn bhean, is breá a bhfuil tú a rá liom
Is b’fhearr liom féin tú ná céad míle bó
Ach go bhfuilim páirteach le bliain is le ráithe
Le iníon Mhic Dháibhí i gCo. Thír Eoghain.’

Recordings

Cosa Gan Bhróga